Galip Şapcıoğlu Sondaj Boru ×
© 2021 Galip Şapcıoğlu Sondaj Boru

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ, KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKASI

» Ürünü üreten çalışanımızın can güvenliğini, memnuniyetini ve ürün kalitesini arttırmak için mesleki eğitimini teşvik etmek,
» İçinde yaşadığımız sosyal çevrenin ve ürün ve hizmet sunduğumuz müşterinin çevre bilincini ve memnuniyetini arttırıcı sektörel gelişmeleri ve iyileştirmeleri araştırmak, adapte etmek ve uygulamak,
» Sunduğumuz üründe kullanılan teknolojinin çevre uyumlu olmasında öncü olmak, çevreyi ve doğayı koruyucu ve iyileştirici faaliyetleri desteklemek,
» Yürürlükteki uygulanabilir Kalite, İSG ve Çevreyle ilgili yasal şartlara uymak ve bu yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmek,
» Ürün kalitemizi çalışma ortamına bağlı olarak en üst seviyede tutmak, ülke menfaatleri doğrultusunda sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,
» Çevrenin korunması ve çevre kirliliğin önlenmesi için gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
» İş güvenliği ile ilgili tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak,
» İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,
» Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak,